Welkom bij Theater Vandenbulck

In 2014 bestond Stichting Vandenbulck 25 jaar!

De stichting werd op 31 december 2014 opgeheven, maar de naam Theater Vandenbulck blijft voortbestaan. Gerard Luijkenaar gaat als zzp'er alleen verder onder deze naam en werkt nu samen met
- Carte Blanche uit Eindhoven, een theaterwerkplaats voor 'lastige talenten' met voorstellingen als 'Wojzeck', 'Haert Break Hotel', 'De Aap', 'Sluiers'. (www.carteblanche.nu)
- Arno Huibers ook uit Eindhoven met voorstellingen als 'Pesten, vet cool', 'Droomkracht 10', 'Konsjerto'. (www.arnohuibers.nl) Bekijk hun websites i.v.m hun werkzaamheden en voorstellingen. Het is een aanrader om hun werk te volgen.

Ook de samenwerking met de amateurtoneelgroep Panta Rhei uit 's Hertogenbosch wordt voortgezet.

De cd's van de opera's kunnen nog altijd besteld worden.

Het volgende schreven wij in 2011:

Helaas, helaas!
Na 22 jaar is er voor Theater Vandenbulck geen nieuw seizoen meer, geen 2011-2012.
Theater Vandenbulck heeft te weinig financiële middelen kunnen verwerven om haar werk voort te kunnen zetten. Zo ontving Theater Vandenbulck van het ene fonds wel en van het andere fonds geen middelen om muziektheater te blijven kunnen maken. Daarbij werden er te weinig voorstellingen geboekt voor het komend seizoen om te kunnen overleven, hetgeen ons in het verleden vele malen wel gelukt was. Maar nu kunnen we niet anders meer. De kunsten in het algemeen staan onder druk en in het bijzonder de kleine groepen die zich bezig houden met theater muziek en dans.

Ondanks al deze moeilijkheden zoeken onze medewerkers nog altijd naar mogelijkheden om de kunsten zichtbaar te houden, hetzij in het onderwijs, hetzij in andere instellingen en groepen. Het zal duidelijk zijn dat ook op die plekken alle financiële middelen en daardoor hun werkzaamheden onder grote druk staat. Wat ons het meest verdriet doet is dat het langzamerhand onmogelijk wordt om juist die mensen (en in ons geval heel veel kinderen) die nooit met theater in aanraking komen te kunnen bereiken. We konden namelijk heel veel buiten het theater spelen o.a. op scholen, omdat we zelf onze vleugel meebrachten. Het spijt ons.

De web site blijft nog wel een tijdje in de lucht zodat er altijd nog cd's aangevraagd kunnen worden of contact gezocht kan worden met theater Vandenbulck.
Wij danken ons publiek dat ons altijd in grote getale in en buiten de theaters in heel Nederland opzocht om te komen kijken en te luisteren naar onze opera's.
We hopen echter ooit weer een nieuwe weg te vinden om theater te kunnen blijven maken, maar het wordt ons niet makkelijk gemaakt. Op korte termijn is daar weinig hoop op.
Hopelijk toch tot ziens!

Namens het bestuur van Theater Vandenbulck en alle medewerkers,

Gerard luijkenaar
Artistiek leider